10 gadu laikā Latvijā jārenovē ēkas vismaz 500 000 m2 platībā. Apkures patēriņš jāsamazina zemāk par 100 kWh / m2 / gadā. Liela daļa renovācijas projektu paredzēti Rīgā. Renovācija ir pašu iedzīvotāju ziņā, bet pilsēta var veicināt izpratni par risinājumiem. Projektu virzītāji neapzinās, kāda ir ietekme dažādiem apkures, ventilācijas un būvniecības risinājumiem gala patēriņā. Renovēto ēku patēriņi atšķirās pat 5 reizes. energyRIX piedāvā modernu risinājumu ar kura palīdzību veicināt renovācijas ar mazāko enerģja spatēriņu un labāko mikroklimatu. energyRIX nodrošina diskusiju uzsākšanu, kas balstīta uz faktiem.

Rudens salšanai dzīvokļos piedāvājam izmantot IoT bezvadu slēdzi. Katrā dzīvoklī ir bezvadu, mazcenas slēdzis ar kuru iedzīvotāji var nobalsot par apkures sezonas sākumu un beigām. Pārējos mēnešos šis slēdzis var noderēt, kā aptauju rīks. Namu apsaimniekotājus var iesaistīt labākā apkures regulēšanā ar telpu mikroklimata mērītājiem un KPI noteikšanu apkures patēriņam. Rīgā šobrīd vairumam dzīvokļu ēku ir attālinātā siltuma regulēšana, tomēr cilvēkam, kurš spiež pogas, šobrīd nav vadlīnijas, mērķi vai uzdevumi. Vienīgais uzdevums ir lai vairums iedzīvotāju nelamājas. EnergyRIX paredzēts, kā atvērta platforma, kurā iedzīvotāji vai organizācijas var iepludināt savus datus, veidot aprakstus par objektiem. Šādā veidā iedzīvotājiem un pašvaldībām veidosies izpratne par dažādajām tehnoloģijām, kuras pieejamas apkures un svaiga gaisa nodrošināšanai telpās.