Apsaimiekotājam piedāvājam viedo slēdzi. Katrā dzīvoklī izvieto mazcenas slēdzi, kas darbojas uz baterijām un noraida signālu pa radio kanālu. Kad 51% iedzīvotāju ir pārslēguši slēdzi pozīcijā "apkuri ieslēgt", energyRIX nosūta informāciju apsaimniekotājam apkures sezonas uzsākšanai. 

Apsaimniekotājam ir arī iespēja demonstrēt labu praksi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā. energyRIX paredzēta arī sistēma iedzīvotāju apmierinātības aptaujām. 

Apsaimiekotājs uzlabo savu darbinieku darbu nodrošinot tos ar energyRIX pieejamo papildus informāciju:

- ikdienas sitluma patēriņa novērtējums un brīdinājumi par novirzēm;

- siltummezglu regulatoru bojājumu operatīva noteikšana vadoties pēc netipiskiem patēriņiem;

energyRIX darbjās tikai uz faktiem balsītas infomācijas, līdz ar to darbienieku atbildība paaugstinās.